00982136303710 : شماره تماس


  •  

    مصارف عمده مس
  • خواص فلز مس : 

     

    مس یکی از متداول ترین موادی است که به طور طبیعی در محیط وجود دارد و بشر به طور گسترده ای از آن استفاده می کند. یک فلز مایل به قرمز با ساختار کریستالی FCC می باشد که جزو مهمترین فلزات غیر آهنی است. مس رنگ قرمز و نارنجی بازتاب می کند و سایر فرکانس های موجود در طیف مرئی را جذب می کند. به علت ساختار نواری آن به رنگ مایل به قرمز دیده می شود. این فلز چکش خوار، داکتیل و دارای هدایت حرارتی و الکتریکی عالی و همچنین واکنش پذیری شیمیایی پایین می باشد.

    خواص فلز مس