فروش و قیمت مواد شیمیایی

  • سود پرک در صابون : 

    همه ما روزانه از صابون های جامد و مایع برای شستشو استفاده می کنیم و کارخانه های زیادی مشغول ساخت صابون هایی با عطر و رنگ های مختلفی هستند.

    اگر استئارات گلیسیرین را با محلول غلیظ سود پرک ( هیدروکسید سدیم ) مخلوط کنیم گلیسیرین و استئارات سدیم یا صابون بدست می آید. مانند معادله زیر

    سود پرک در صابون