فروش و قیمت مواد شیمیایی

 • دستور کار رسوب زدایی مبدل گرمایی آب گرمکن دیواری :

   

  مدت زمان اجرا : 180 دقیقه.

  ابزار و وسایل :

  ·لوله پلی پروپیلن 20 میلی متر : 1 متر

  ·بوشن یک سردنده توپیچ 2/1 : 1 عدد

  ·شیلنگ لاستیکی 2/1 : 1 متر

  ·قیف پلاستیکی متوسط : 1 عدد

  ·ظرف پلاستیکی مناسب برای جمع آوری اسید خروجی از مبدل : 1 عدد

  ·مبدل گرمایی : 1 عدد

  ·دستکش پلاستیکی

  ·عینک محافظ سفید

  ·تشت پلاستیکی بزرگ برای ریختن آب و قرار دادن مبدل در آن

  دستور کار رسوب زدایی مبدل گرمایی آب گرمکن دیواری