اسید سولفوریک، اسید کلریدریک، اسید نیتریک، اسید سیتریک

» » بررسی اسید استیک بر جلوگیری از رشد میکروب ها

بررسی اسید استیک بر جلوگیری از رشد میکروب ها

شرکت tacid ،اسید کلریدریک

بررسی اسید استیک بر جلوگیری از رشد میکروب ها

مقدمه : عفونت چرکی مزمن گوش میانی (SCOM) بیماری است که در آن پرفوراسیون پرده تمپان همراه با ترشح چرکی وجود دارد. درمان های دارویی متعددی برای از بین بردن عفونت به صورت موضعی ، خوراکی و تزریقی به تنهایی یا باهم در این بیماران استفاده می شود. یکی از این داروهای موضعی اسید استیک 1 یا 2 درصد است که به تنهایی یا همراه با بقیه داروها برای بیماران تجویز می شود.

اسید استیک محلولی است بی رنگ با بوی تند ترشی که در سال 1700 از سرکه به دست آمد و مسئول بو، مزه و ترشی سرکه می باشد. غلظت آن در سرکه 8-4 درصد می باشد. امروزه از اکسیداسیون اتانول در غلظت های متفاوت به دست می آید.

تحقیقات در مورد اثربخشی اسید استیک بر روی میکروارگانیسم های پاتوژن در SCOM انجام شده است، اما فقط محدود به اثربخشی این دارو بر روی تعدادی خاص از میکروارگانیسم ها مانند پروتئوس ولگاریس، پسودموناس ، ائروژینورزا استافیلوکوک طلایی بوده است.

ما بر آن شدیم تا با تحقیقی آزمایشگاهی میزان اثربخشی و غلظت مورد نیاز دارو را در مورد تمام میکروارگانیسم های پاتوژن موجود درSCOM در مراجعین به درمانگاه گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن بیمارستان میلاد در سال 82 بررسی نماییم.

مواد و روش ها :

این تحقیق به صورت نیمه تجربی بر روی میکروارگانیسم های ایزوله شده از ترشحات 100 گوش از 96 بیمار مبتلا به SCOMانجام شد.

انتخاب بیماران براساس مراجعه آنان به درمانگاه بوده و بیمارانی که از دو هفته قبل از مراجعه دارویی ضد میکروبی اعم از سیستمیک یا موضعی مصرف کرده بودند، از نمونه گیری خارج شدند. با سواب استریل از ترشحات گوش بیماران نمونه برداشته شد و در محیط Blood agar،McConkey و Sabourad Dexterose agar کشت گردید. 20 نوع میکروب ایزوله شد که 19 نوع آن پاتوژن به حساب می آمد. برای باکتری ها براساس روش MIC 2دو محیط مخلوط با اسید استیک تهیه گردید ( ابتدا سوسپانسیون CFU/ml 1*106 از هر یک از باکتری ها با استفاده از سوسپانسیون معادل 1 MC Farland تهیه شد. سپس 1 میلی لیتر از سوسپانسیون تهیه شده برداشته شد و به آن محلول Acetic Acid glacialبه مقادیر 1 و 2 درصد در دو لوله اضافه گردید. لوله ها از نظر کدورت پس از 24،48، 96، 72 و 120 ساعت بررسی شده و سپس بر روی محیط Blood agar کشت و نتایج کشت آنها ثبت گردید. برای قارچ ها و مخمرها از روش آزمون های ترکیبات قارچ کش فعلی مربوط به AOAC3استفاده شد. ما ازروش used-dilution استفاده کردیم و به جای باکتری از سوسپانسیون اسپوری قارچ استفاده شد. ما به سوسپانسیون اسپوری قارچ به میزان 1 و 2 درصد اسید استیک اضافه کرده و لوله ها را به مدت 96-24 ساعت انکوبه نموده و سپس به مدت 72 ساعت در دمای اتاق کشت دادیم و نتیجه به دست آمده را ثبت کردیم.

بحث : در بررسی ما اسید استیک 2 درصد مانع از رشد تمام میکروارگانیسم ها جدا شده از ترشحات گوش میانی شد در حالی که اسید استیک 1 درصد مانع از رشد بیش از نیمی از میکروارگانیسم ها گردید.

این ارگانیسم در 10 مورد میکروارگانیسم ها رشد نکردند که شامل :

Shewandla algei , klebsiella oxytoea , citrobacter koseri , stenotrophomonas , maltophilia , aspergilhus niger , alcaligenes , faeccalis , staph aureus , pseudomonas , aerogenisa , aspergillus fumigatus.

بودند. با اضافه کردن اسید استیک 2 درصد در تمامی موارد میکروب ها رشد نکردند.

Malik و همکاران در سال 1975 در تحقیقی به صورت in vitroنشان دادند که اسید استیک دو درصد خاصیت باکتریوسیدی دارد و توصیه کردند به دلیل ارزان بودن این ماده در افرادی که از نظر مالی وضعیت خوبی ندارند، به جای قطره های گوشی از اسید استیک 2 درصد برای درمان اتوره آنها استفاده شود.

Aminifarshidmehr در سال 1996 اسید استیک دو درصد را به صورت موضعی در درمان بیماران مبتلا به SCOMکه کلستئاتوم، پولیپ، نسج گرانولاسیون و قارچ نداشتند، استفاده کرد. در 57 درصد بیماران اتوره قطع شد، در 19 درصد پرفوراسیون پرده تمپان خوب شد، در 15 درصد عود اتوره دیده شد و در 8 مورد علائمی از بهبودی دیده نشد.

Thorp و همکاران در آفریقای جنوبی در سال 1998 به صورت آزمایشگاهی اثرات اسید استیک 1 ، 2 و3 درصد را با محلول 13 درجه استات آلومینیوم بر روی چهار باکتری پاتوژن موجود در ترشحات بیماران با SCOM به صورت in vitro بررسی کردند.

نتیجه بررسی نشان داد محلول اسید استیک 2 و 3 درصد و محلول 13 درصد استات آلومینیوم موادی با خاصیت آنتی باکتریال قوی هستند.

Juny و همکاران در سال 2002 در کره در تحقیقی اثر اسید استیک دو درصد را با قطره های گوش بر روی میرنژیت گرانولر بررسی کردند. نتایج بررسی آمده نشان می داد اسید استیک در طی 6 هفته و قطره های گوشی آنتی بیوتیک دار در طی 6 ماه توانسته بودند، گوش را خشک کنند.

نتایج تحقیق ما با دیگر محققین هم خوانی دارد و نشان می دهد اسید استیک یک ماده باکتریوسید می باشد. علت این امر شاید این باشد که اکثر میکروارگانیسم ها برای رشد خود احتیاج به محیطی با PH5/7 – 5/6 دارند و اسید استیک به خصوص با غلظت های بیش از 1درصد با ایجاد PH کمتر از 5/6 مانع از رشد میکروارگانیسم ها شده و به عنوان یک ماده باکتریوسید عمل می کند. ما استفاده از اسید استیک 2 درصد را به عنوان یک داروی ضد باکتری و ضد قارچ در بیماران مبتلا به SCOM توصیه می کنیم و پیشنهاد می کنیم تا تحقیقاتی نیز در زمینه عوارض استفاده از این ماده بر روی بیماران انجام شود.

تاریخ:10-10-1397, 14:04

نویسنده:admin

آمار بازدید:5712

دسته:مطالب علمی


تگ های مطلب :

محصولات مرتبط :

بررسی اسید استیک بر جلوگیری از رشد میکروب ها

اسید استیک

مقالات مرتبط :

بررسی اسید استیک بر جلوگیری از رشد میکروب ها

موارد مصرف و کاربرد اسید استیک

بررسی اسید استیک بر جلوگیری از رشد میکروب ها

قیمت خرید و فروش اسید استیک

بررسی اسید استیک بر جلوگیری از رشد میکروب ها

تولید اسید استیک

بررسی اسید استیک بر جلوگیری از رشد میکروب ها

آیا اسید استیک همان سرکه است

بررسی اسید استیک بر جلوگیری از رشد میکروب ها

تاریخچه اسید استیک