فروش و قیمت مواد شیمیایی

» » تولید اسید کلریدریک

تولید اسید کلریدریک

شرکت tacid ،اسید کلریدریک

 تولید اسید کلریدریک

کلرید هیدروژن به صورت زیر تولید می شود :

1.به عنوان فرآورده جانبی در واکنش کلرید سدیم با اسید سولفوریک (برای ایجاد سولفات سدیم ) :

Nacl + H2SO4 -------àNaHSO4 + HCl

NaHSO4 + NaCl -------àNa2SO4 +HCl

2NaCl + H2SO4 --------àNa2SO4 + 2HCl

 

دی اکسید گوگرد و اکسیژن هوا می توانند به جای اسید سولفوریک مورد استفاده قرار گیرند. در ایالت متحده آمریکا حدود 103 * 50 – 40 تن در سال به همین روش تولید می شود ( 1 تا 2 % کل تولید )

2.توسط واکنش مستقیم هیدروژن با کلر :

H2 + Cl2 -----------à2HCl

این فرآیند ، شدیدا گرمازا است ( دمای شعله بیشتر و به ویژه هنگامی از آن استفاده می شود که کلرید هیدروژن فوق العاده خالص مورد نیاز است. به کارگیری این شیوه نیازمند سرمایه گاری قابل ملاحظه بر روی مواد ساختمانی واحد تولیدی خواهد بود. وقتی هیدروژن خشک و کلرید به کار برده شوند ، کوره سنتز و خنک کننده همراه ، می توانند از فولاد ساخته شوند.

در سال های اخیر ، از طریق فرآیند فوق در ایالت متحده امریکا 103 * 240 – 220 تن کلرید هیدروژن تولید شده است که تقریبا 8% کل تولید را به خود اختصاص می دهد.

3.به عنوان فرآورده های جانبی در واکنش های کلردار کردن و تعویض هالوژن و در تولید مواد شیمیایی آلی و معدنی به عنوان نمونه :

· تولید کلروهیدروکربن های آلیفاتیک

· تولید ایزوسیانات ها توسط واکنش آمین ها با فسژن

· تولید فلوئوهیدروکربن ها توسط واکنش کلروهیدروکربن ها با فلوئورید هیدروژن

· تولید اسید فسفریک و استرهای اسید فسفرو

· تولید سیلیکای با سطح ویژه بالا توسط هیدرولیز شعله ای تترا کلرید سیلسیم

4.اهمیت اقتصادی کلرید هیدروژن و اسید کلریدریک

5.آمار تولید و مصرف کلرید هیدروژن و اسید کلریدریک :

آمار تولید و مصرف کلرید هیدروژن و اسید کلریدریک به دلیل آنکه در بیشتر موارد به صورت مستقیم ( مثلا در فرآیند اکسی کلردار کردن) یا غیر مستقیم بازیابی می شوند ، نسبتا نامشخص است. در ایالت متحده جوهر نمک تحت عنوان اسید موریاتیک با بومه 31/45 % 20 درجه وزنی و بومه 35/21 % 22 درجه وزنی با بازار عرضه می گردد.

 

تاریخ:15-08-1397, 11:10

نویسنده:admin

آمار بازدید:7413

دسته:مطالب علمی


تگ های مطلب :

محصولات مرتبط :

مقالات مرتبط :

تولید  اسید کلریدریک

اسید کلریدریک در معده

تولید  اسید کلریدریک

اسید کلریدریک (جوهر نمک) چیست

تولید  اسید کلریدریک

کاربرد و موارد استفاده اسید کلریدریک

تولید  اسید کلریدریک

ایمنی اسید کلریدریک

تولید  اسید کلریدریک

قیمت خرید و فروش اسید کلریدریک و جوهرنمک