00982136303710 : شماره تماس

تهران اسید

حلال

حلال

حلال ها به مایعاتی گفته می شود که توانایی حل مایعات دیگر، گازها و جامدات را دارند، بدون این که تغییر شیمیایی بوجود آورند، یا تغییری در ماهیت ماده حل شده بدهند.

حلال های صنعتی به آن گروه از حلال ها اطلاق می شود که به میزان صنعتی برای حل کردن، معلق ساختن یا تغییر خواص فیزیکی مواد دیگر مصرف می شوند.

اجزای یک محلول را نمیتوان به طور مکانیکی یعنی با صاف کردن، سرریز یا نیروی گریز از مرکز، از هم جدا کرد. فقط آنها را می توان به طریق فیزیکی مانند : حرارت دادن، تقطیر، تصعید، تبلور یا تبخیر، استخراج انتخابی یا جذب روی کربن یا سیلیکن دی اکسید و یا توسط رسوب دهنده ها ( غیر حلال ها) از هم جدا کرد.

تاریخ:23-03-1396, 09:46

نویسنده:admin

آمار بازدید:1997

دسته:مطالب علمی

تگ های مطلب :

محصولات مرتبط

حلال

مونو اتانول آمین

حلال

تری اتانول آمین

مقالات مرتبط

حلال

حلال ها

حلال

موارد مصرف و کاربرد حلال ها

حلال

مصارف حلال ها

حلال

کاربرد حلال ها

حلال

آمین ها

حلال

دی اتانول آمین