00982136303710 : شماره تماس

تهران اسید
» » خواص طبی بوراکس

خواص طبی بوراکس

خواص طبی بوراکس

خواص بوراکس

مهم تر از همه اینها خواص طبی بوراکس است که آنچه امروزه دانشمندان دانش پزشکی در کتب درمان شناسی نوشته اند ، عینا اقتباس از کتاب های طبی قدیم ایران است ، بدون اینکه یک کلمه ، نام دانشمندان و پزشکان قدیم ایران در کتاب های امروزه دیده شود.

کامل ترین شرح درباره خواص طبی بوراکس را می توانیم در دایره المعارف بزرگ و مفصل علوم پزشکی پیدا کنیم. این دایره المعارف در اواخر قرن نوزدهم میلادی ، زیر نظر دشامبر و 179 نفر از معروف ترین اطبا و دانشمندان کشور فرانسه در صد جلد تهیه و چاپ شده است. ما مطالب مندرج در این دایره المعارف درباره بوراکس را با مندرجان کتاب قانون ابن سینا ، که کتاب طبی هزار سال پیش ایران است، مقایسه می کنیم.

1.بوراکس خاصیت دترسیف دارد

یعنی پاک کننده و جلادهنده است. در حقیقت ، عمل آن این است که به طور موضعی اثر کرده و پوسته های جلد و ترشحاتی را که روی پوست بدن خشک شده و چسبیده است پاک و دفع می کند و سطح پوست را تمیز کرده و جلا می دهد. این خاصیت را در کتاب قانون و مخزن الادویه نیز ذکر کرده و به نام جالی ، یعنی جلادهنده نوشته اند.

2.در دایره المعارف می نویسد بوراکس خاصیت رزولوتیف دارد

یعنی اورام را تحلیل می برد. این خاصیت عینا در قانون و مخزن الادویه به نام محلل ثابت شده است.

3.بوراکس خاصیت سداتیف دارد

یعنی مسکن و در قانون نیز می نویسد : مسکن است مخصوصا در بعضی قولنج ها و در مخزن الادویه می نویسد : مخصوصا قولنجی را که عارض گردد گدازندگان سرب را و از اینجا معلوم می شود که پزشکان قدیم ایران قولنج سربی را که در نتیجه مسمومیت از سرب عارض می شود می شناخته و بوراکس را به عنوان مسکن در این بیماری ها تجویز می کرده اند.

4.در دایره الامعارف می نویسد یکی دیگر از خواص بوراکس این است که قابض می باشد و در کتاب قانون هم می نویسد : و فی البورقات قبض ، یعنی در بوراکس های مختلف قوه قبض موجود است.

5.در دایره المعارف می نویسد : یکی از دانشمندان اروپا به نام می یال که در خواص بوراکس مطالعات زیاد دارد، معتقد است که بوراکس از انعقاد خون جلوگیری می کند و حتی اگر آن را به خونی که لخته شده است، اضافه می کنیم آن را حل می کند. قدما نیز از این خاصیت بوراکس ، یعنی حل کردن خونی که لخته شده است آگاه بوده ، چنان که در مخزن الادویه نوشته شده ، آن را برای تحلیل خونی تجویز می کردند که در معده لخته و منعقد گردیده است.

6.امروزه بوراکس را به عنوان ضدعفونی ضعیف برای شست و شوی چشم به کار می برند و نیز قطور آن برای التهاب گوش توام با چرک تجویز می شود، اکتحال آن جهت حدت بصر و قطور محلول آن در گوش برای رفع اوجاع و تفتیح سدد و قطع رطوبت جاری از آن و با سرکه جهت پاک کردن چرک آن به کار می رود.

7.امروزه در بیماری های پوستی ، خارش جلدی ، لیشن ، اگزمای مزمن ، بثورات مختلف و مخصوصا پی تیریاسیس کاپیتیس و غیره بوراکس را تجویز می کنند و این خاصیت نیز عینا از کتب طب قدیم اقتباس شده است، چنان که در مخزن الادویه می نویسد : ضماد آن با قیروطیات جهت رفع خزاز و حکه و جرب و شستن سر با آب آن جهت خراز نافع است.

8.در دایره المعارف می‌نویسد بوراكس مدر طمث است و سیلان ابیض را تحریك می‌كند این خاصیت را نیز دانشمندان اروپا از پزشكان قدیم ایران گرفته‌اند چنان‌كه در مخزن‌الادویه می‌نویسد: فرزجه آن برای دفع رطوبات رحم و احتباس حیض مفید است.

تاریخ:21-02-1398, 12:22

نویسنده:admin

آمار بازدید:13843

دسته:مطالب علمی

تگ های مطلب :

محصولات مرتبط

خواص طبی بوراکس

بوراکس

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
کد را وارد کنید: *