فروش و قیمت مواد شیمیایی

آدرس: دفتر مرکزی

ایران – تهران – خیابان 17 شهریور جنوبی
خیابان قاسم مهاجر – پلاک 54 و 56

: شماره تماس

00982136303710
00982136308312
00982136317670

: فکس

00982136317588

: مشاوره فروش

خانم درویش : 09128708457 - آقای عابدی : 09128708456

خانم تیموری : 09128704691 - آقای تبریزی : 09128704652

: پست الکترونیک

info@tacid.ir

:دیگر وبسایت های ما

www.tehranacid.com

www.kimia-tehranacid.com

www.kimia-tehranasid.com

Tehranacid.ir

www.pgt-co.ir

www.اسید.com

www.سیانورسدیم.com

www.سودپرک.com

www.سولفات-نیکل.com

www.کلراید-نیکل.com

www.آب-مقطر.com

www.کربنات-سدیم.com

www.دیسکلر.com

www.الکل-متانول.com

www.جوهرنمک.com

www.کتراک.com

www.تهران-اسید.com

www.اسید-سولفوریک.com

www.اسید-نیتریک.com

www.اسید-کلریدریک.com


تماس با ما