اسید سولفوریک، اسید کلریدریک، اسید نیتریک، اسید سیتریک اسید سولفوریک، اسید کلریدریک، اسید نیتریک، اسید سیتریک

 • رسوب شناسی :

   

  رسوب شناسی مطالعه رسوب های نوین چون ماسه ، گل ، رس و درک فرآیندهایی که آنها را نهشته می کند را در بر می گیرد. رسوب شناسان درک خود را از فرآیندهای نوین را برای تفسیر تاریخ زمین شناسی با مشاهده سنگ های رسوبی و ساختارهای رسوبی ، به کار می گیرند.

  سنگ های رسوبی بیشتر سطح زمین را پوشانده اند، بیشتر تاریخ زمین را ثبت کرده و اطلاعات فسیلی محافظت کرده اند. رسوب شناسی با چینه سازی در ارتباط تنگاتنگ می باشد.

  Sedimentology یا رسوب شناسی نام خود را از واژه لاتین sedimentumگرفته است که به معنای رسوب کرده است.

  نگاه کلی : سنگ های رسوبی ، از انباشت ذرات ناشی از خرد شدن انواع سنگ های دیگر بوجود آمده اند. این ذرات ، معمولا به کمک نیروی گراویته ، آب ، باد و یا یخ به محل جدید خود منتقل شده و در آنجا به ترتیبی جدید نهشته می شوند. برای مثال امواجی که به ساحل صخره ها برخورد می کنند ، ممکن است که از این طریق ، ذرات ریگ و شن دریا کنار دیگری را همان نزدیکی فراهم آورند. این نهشته های ساحلی اگر سخت می شدند، سنگی رسوبی تشکیل می یافت. یکی از مهم ترین خاصه های سنگ های رسوبی ، لایه بندی تشکیل دهنده آنهاست.

  رسوب شناسی
 • رسوب در آبگرمکن های دیواری :

   

  به کربنات و سولفات کلسیم و منیزیم که برروی جدار داخلی لوله ها باقی می ماند رسوب گفته می شود. میزان رسوب با توجه به شدت سختی آب در مناطق مختلف متفاوت می باشد. اگر داخل یک کتری یا سماور را به قت ملاحظه کنید می بینید که بعد از گذشت مدت زمانی روی جداره آنها لایه ای از نمک های کلسیم و منیزیم پوشیده می شود و اگر نسبت به برطرف کردن آنها اقدام نشود به مرور زمان ضخامت آنها زیاد شده و باعث جلوگیری از انتقال گرما از کوره به آب داخل سماور می شود و آب سماور دیر به جوش می آید لازم است هر از چند گاهی یک بار سماور یا کتری را با مواد رسوب گیر شست و شو داد که بتوان از آن به نحو احسن استفاده نمود.

  همان طور که نمک های کلسیم و منیزیم روی جداره داخلی کتری و سماور را می پوشاند در داخل لوله های مبدل گرمایی آب گرم کن های دیواری نیز رسوب به وجود می آورد و باعث کاهش قطر لوله و کم شدن مقدار انتقال حرارت از شعله به آب می گردد.

  رسوب در آبگرمکن های دیواری
 • دستور کار رسوب زدایی مبدل گرمایی آب گرمکن دیواری :

   

  مدت زمان اجرا : 180 دقیقه.

  ابزار و وسایل :

  ·لوله پلی پروپیلن 20 میلی متر : 1 متر

  ·بوشن یک سردنده توپیچ 2/1 : 1 عدد

  ·شیلنگ لاستیکی 2/1 : 1 متر

  ·قیف پلاستیکی متوسط : 1 عدد

  ·ظرف پلاستیکی مناسب برای جمع آوری اسید خروجی از مبدل : 1 عدد

  ·مبدل گرمایی : 1 عدد

  ·دستکش پلاستیکی

  ·عینک محافظ سفید

  ·تشت پلاستیکی بزرگ برای ریختن آب و قرار دادن مبدل در آن

  دستور کار رسوب زدایی مبدل گرمایی آب گرمکن دیواری